HostPacific.com

×
×

การบริการจัดการระบบแบบ Basic Admin Service (ฟรีสำหรับแผนบริการ Cloud และ Dedicated Server)

Back

การบริการจัดการระบบแบบ Basic Admin Service (ฟรีสำหรับแผนบริการ Cloud และ Dedicated Server)


เป็นมาตรฐานการให้บริการที่มีให้อยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่เลือกใช้แผนบริการ Cloud และ DSH (Dedicated Server Hosting) มีรายละเอียดดังนี้

1. Access Server ผ่าน SSH เพื่อ

1.1 ตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน
1.2 ตรวจสอบโปรเซส กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเครื่อง
1.3 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหารับส่งอีเมล์
1.4 ตรวจสอบกิจกรรมของการรับส่งเมล์จากบันทึกการรับส่ง Mail
1.5 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของ Web Server
1.6 ตรวจสอบและทำการเคลียร์ cache file
1.7 อัพเดทแพ็คเกจโปรแกรมที่ติดตั้งในระบบเฉพาะ OS และ โดยไม่รวมโปรแกรมที่ลูกค้าติดตั้งเอง
1.8 ตรวจสอบและอัพเดทระบบสแกนไวรัส
1.9 ตรวจสอบและอัพเดทเวอร์ชั่นของ cPanel (หากมี)

*จำกัดการให้บริการแบบ Basic Admin Service จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน
*ในกรณีวันหยุด ในกรณีติดช่วงวันหยุดจะให้บริการตามระบบปกติ
 
2. ดำเนินการตามคำร้องขอจากลูกค้า
กรณีลูกค้าต้องการให้ Install Program หรือดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากข้อ 1 สามารถส่งคำร้องขอให้ดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้งต่อเดือนและเวลาที่ดำเนินการในแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมง ให้บริการในเวลาทำการปกติ

 

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวก ลูกค้า Cloud server สามารถจัดการระบบทาง Console ผ่านทาง Client Area ได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบวิธีการใช้งานจาก คู่มือนี้